Blauw Vier wordt Laika
Tekst voorgelezen door Jo Roets
17/04/2001

Dat Blauw Vier de laatste jaren evolueerde, is geen geheim. Blauw Vier is al een tijdje Blauw Vier niet meer. Greet en ik, die het huis stichtten, gingen steeds meer onze eigen weg. Voor we het zelf goed beseften, renden we op twee paden. Stilaan maar zeker elk een andere kant op.

Greet werkt straks freelance. Ik blijf hier. Blauw Vier is Blauw Vier niet meer. Dat doet pijn. Dat is afscheid nemen. Dat kost moeite. Maar juist is juist. Blauw Vier was Blauw Vier niet meer. Blauw Vier krijgt een nieuwe naam.

U hoort het goed. Als we u vandaag en de ganse week iets willen duidelijk maken, is het wel dàt: Afscheid nemen kost moeite, maar levert ook iets op. Nadenken over wat we willen en voelen hoe we dat kunnen doen. We hebben een nieuwe artistieke kern gevormd: Peter De Bie, u allen al langer bekend, Bart Vanden Eynde en mezelf. Met ons staat een hele ploeg klaar. Energiek en met heel veel frisse goesting.

Blauw Vier krijgt een nieuwe naam. Blauw Vier wordt Laika.
Laika. Laika. Laika. Ook voor ons is het even wennen.

Vanaf nu zijn er dus twee groepen. Een groep die Laika geweldig vindt omdat het zo'n bijzondere hond was. Een club die zegt dat Laika een verschrikkelijke naam is precies omdàt hij naar hond ruikt.

Laika is een hond. Ja, goed. Een hond. Maar wat voor één. Het is verdorie het eerste levende wezen dat onze aarde met zijn eigen ogen gezien heeft als een bal. Een blauwe bal. Een blauwe bal met wolkjes.
Laika zit niet meer in een ruimtecapsule. Nee, hij vliegt intussen zelf tussen de sterren. Voor de sceptici die zeggen: ja, triestig verhaal, die hond is nooit teruggekeerd heb ik volgende overwegingen:
1. De heenreis is altijd prettiger dan de terugreis. Dat is bij reizen in het algemeen zo, en bij reizen in de ruimte zéker. Het is een algemeen aanvaard grondbeginsel.
2. Het is niet omdat hij nog niet teruggekeerd is, dat hij dat nooit meer zàl doen. Het is niet de eerste hond die in dat verband ooit nog voor een verrassing zou kunnen zorgen.
3. Stel dat Laika dood is. Weten jullie goed wat hij allemaal heeft meegemaakt voor hij is gestorven? Velen onder ons zouden willen tekenen voor zoveel aandacht en zo'n eeuwige roem. Maar vooral voor zoveel indrukken op zo'n korte tijd. Wie heeft zoveel geroken, gezien, gehoord, gevoeld, geproefd dan Laika?
Laika is een hond. Leve Laika.

Laika is geen hond. Leve Laika.
In Amerika bijvoorbeeld willen ze van geen hond weten. En zeker niet van een Russische. Todd Moore, de acteur die in Amerika Cyrano speelt, schreef: I assume that it is connected with the latin and greek word "laical" which means. "Happening only once in a lifetime." If that is the case, I like it very much.
?Laika is een mooi woord. Met vele ladingen. Het wordt zacht geschreven, maar als je het uitspreekt wint het zienderogen aan kracht.

Blauw Vier is Laika geworden. Leer Laika kennen. Het is vanaf nu een theatergezelschap dat in kleine en grote zalen speelt voor kinderen, jongeren en volwassenen. Laika waagt zich geregeld op ongekend terrein. In oude bioscopen of winkelstraten. In een tent op een plein. Laika is ruiken, voelen, zien, horen en vooral proeven. Proeven van kleine en grote verhalen, nieuwe gerechten en onbekende werelden. Laika, dat zijn... Peter De Bie, Bart Van den Eynde, Veerle De Waele, Anton Van Haver, Vincent Goedemé, Veerle Janssens, Rob Van Ertvelde, Frank Dierens, Jur Vander Lecq en vele, vele anderen!

Laika in de pers
29/05/2023
Het TheaterFestival 2023
18/05/2023
Het Nederlands Theaterfestival 2023
23/06/2021
Het Theaterfestival 2021
20/08/2011
Vrij Nederland
09/2003
Etcetera 88
04/2003
Pigment, tendensen in het Vlaamse Podiumlandschap
06/09/2001
De Morgen
09/2001
Het Theaterfestival 2001
10/07/1998
De Standaard